Ta’limat

Nomor Ta’limat Tentang Baca / Unduh
U-209/DSN-MUI/V/2020 Ta’limat DSN-MUI tentang Akad Hibah Mu’allaqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah Pada ProdukAsuransi Non-PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi) Salinan Ta'limat (PDF)
U-868/DSN-MUI/XI/2019 Ta’limat DSN-MUI tentang Produk Asuransi Wakaf dan Produk yang Memiliki Fitur Wakaf Salinan Ta'limat (PDF)
U-234/DSN-MUI/III/2019 Ta’limat DSN-MUI tentang Prosedur Pengajuan Surat Permohonan Fatwa DSN-MUI atau Pernyataan Kesesuaian Syariah Salinan Ta'limat (PDF)
U-165/DSN-MUI/V/2013 Ta’limat DSN-MUI tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan LKS Salinan Ta'limat (PDF)
U-286/DSN-MUI/VII/2012 Ta’limat DSN-MUI tentang Penerapan Prinsip Syariah Salinan Ta'limat (PDF)
U-029/DSN-MUI/I/2011 Ta’limat tentang Pembiayaan Bank Syariah kepada Jasa Keuangan Konvensional Salinan Ta'limat (PDF)

Kutipan Harian

وهل أصبح الفكر الإنساني عقيمًا فلا يقدم الأدوات التي تخضع للشرع وتحقق المقصود دون مواربة أو التواء؟ والجواب على ذلك هو أن البديل موجود، ولكن ما ينقصنا هو إرادة الخلاص من الحرام، والتوجه إلى ما هو أقوم وأطهر وأسلم. (سامي حسن حمود يرحمه الله)

Apakah pemikiran manusia menjadi mandul sehingga tidak mampu menyediakan tools yang sesuai Syariah dan –dalam waktu yang sama- mampu merealisasikan keinginan mereka, tanpa harus berdalih atau melakukan rekayasa?
Alternatif selalu ada. Yang kurang adalah goodwill untuk menghindar dari yang haram, menuju ke alternatif yang lebih lurus, lebih bersih serta lebih aman." (almarhum Sami Hasan Hamud)